Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w identyfikacji zagrożeń

(ed.) Prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych, Łukasz Roman, Krzysztof Krassowski, Stanisław Sagan, Dariusz Wróblewski

Title page/Strona tytułowa

Table of contents/Spis treści