Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka

Human rights between needs and possibilities

Edited by Magdalena Sitek, Antonio Felice Uricchio, Iwona Florek

Title page/Strona tytułowa

Table of contents/Spis treści